Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα EcopreNEETs!
Ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρώπη και έχει ως στόχο την ένταξη των νέων NEETs στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους υπευθυνότητας και την αύξηση των δεξιοτήτων τους στον τομέα της οικολογικής επιχειρηματικότητας.

Ποιοι είμαστε;

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από πέντε εταίρους από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία).

Η δομή της περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους βασικών ενδιαφερομένων και διάφορους επαγγελματίες.Τι προσφέρουμε

Το EcopreNEETs βασίζεται στη σημασία της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης για την επιχειρηματική μάθηση, ιδίως όταν η μάθηση απευθύνεται στους νέους.  

Το έργο επικεντρώνεται σε νέους NEETs που έχουν αποσυνδεθεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας και προωθεί μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς για την προώθηση της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας των NEETs μέσω της βιωματικής μάθησης.

Newsletter

Search