Witamy w projekcie EcopreNEETs!
Finansowany ze środków europejskich projekt mający na celu zaangażowanie młodych osób z grupy NEET na rynku pracy, zwiększenie ich odpowiedzialności za środowisko i podniesienie ich umiejętności w zakresie eko-przedsiębiorczości.

Kim jesteśmy

Konsorcjum projektu składa się z pięciu partnerów z pięciu różnych krajów europejskich (Francja, Grecja, Węgry, Holandia, Polska).

Jego struktura obejmuje różne rodzaje kluczowych interesariuszy i różnych specjalistów.Co oferujemy

EcopreNEETs opiera się na znaczeniu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko dla uczenia się przedsiębiorczości, zwłaszcza gdy nauka jest skierowana do młodzieży.

Projekt koncentruje się na młodych NEET, którzy od dawna są odłączeni od rynku pracy i promuje integracyjne podejście do wspierania przedsiębiorczości środowiskowej NEET poprzez uczenie się przez doświadczenie.

Newsletter

Search